CSS_Color

The WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips CSS Color class.

Defined (1)

The class is defined in the following location(s).

/lib/dompdf/include/css_color.cls.php  
 1. class CSS_Color { 
 2. static $cssColorNames = array( 
 3. "aliceblue" => "F0F8FF",  
 4. "antiquewhite" => "FAEBD7",  
 5. "aqua" => "00FFFF",  
 6. "aquamarine" => "7FFFD4",  
 7. "azure" => "F0FFFF",  
 8. "beige" => "F5F5DC",  
 9. "bisque" => "FFE4C4",  
 10. "black" => "000000",  
 11. "blanchedalmond" => "FFEBCD",  
 12. "blue" => "0000FF",  
 13. "blueviolet" => "8A2BE2",  
 14. "brown" => "A52A2A",  
 15. "burlywood" => "DEB887",  
 16. "cadetblue" => "5F9EA0",  
 17. "chartreuse" => "7FFF00",  
 18. "chocolate" => "D2691E",  
 19. "coral" => "FF7F50",  
 20. "cornflowerblue" => "6495ED",  
 21. "cornsilk" => "FFF8DC",  
 22. "crimson" => "DC143C",  
 23. "cyan" => "00FFFF",  
 24. "darkblue" => "00008B",  
 25. "darkcyan" => "008B8B",  
 26. "darkgoldenrod" => "B8860B",  
 27. "darkgray" => "A9A9A9",  
 28. "darkgreen" => "006400",  
 29. "darkgrey" => "A9A9A9",  
 30. "darkkhaki" => "BDB76B",  
 31. "darkmagenta" => "8B008B",  
 32. "darkolivegreen" => "556B2F",  
 33. "darkorange" => "FF8C00",  
 34. "darkorchid" => "9932CC",  
 35. "darkred" => "8B0000",  
 36. "darksalmon" => "E9967A",  
 37. "darkseagreen" => "8FBC8F",  
 38. "darkslateblue" => "483D8B",  
 39. "darkslategray" => "2F4F4F",  
 40. "darkslategrey" => "2F4F4F",  
 41. "darkturquoise" => "00CED1",  
 42. "darkviolet" => "9400D3",  
 43. "deeppink" => "FF1493",  
 44. "deepskyblue" => "00BFFF",  
 45. "dimgray" => "696969",  
 46. "dimgrey" => "696969",  
 47. "dodgerblue" => "1E90FF",  
 48. "firebrick" => "B22222",  
 49. "floralwhite" => "FFFAF0",  
 50. "forestgreen" => "228B22",  
 51. "fuchsia" => "FF00FF",  
 52. "gainsboro" => "DCDCDC",  
 53. "ghostwhite" => "F8F8FF",  
 54. "gold" => "FFD700",  
 55. "goldenrod" => "DAA520",  
 56. "gray" => "808080",  
 57. "green" => "008000",  
 58. "greenyellow" => "ADFF2F",  
 59. "grey" => "808080",  
 60. "honeydew" => "F0FFF0",  
 61. "hotpink" => "FF69B4",  
 62. "indianred" => "CD5C5C",  
 63. "indigo" => "4B0082",  
 64. "ivory" => "FFFFF0",  
 65. "khaki" => "F0E68C",  
 66. "lavender" => "E6E6FA",  
 67. "lavenderblush" => "FFF0F5",  
 68. "lawngreen" => "7CFC00",  
 69. "lemonchiffon" => "FFFACD",  
 70. "lightblue" => "ADD8E6",  
 71. "lightcoral" => "F08080",  
 72. "lightcyan" => "E0FFFF",  
 73. "lightgoldenrodyellow" => "FAFAD2",  
 74. "lightgray" => "D3D3D3",  
 75. "lightgreen" => "90EE90",  
 76. "lightgrey" => "D3D3D3",  
 77. "lightpink" => "FFB6C1",  
 78. "lightsalmon" => "FFA07A",  
 79. "lightseagreen" => "20B2AA",  
 80. "lightskyblue" => "87CEFA",  
 81. "lightslategray" => "778899",  
 82. "lightslategrey" => "778899",  
 83. "lightsteelblue" => "B0C4DE",  
 84. "lightyellow" => "FFFFE0",  
 85. "lime" => "00FF00",  
 86. "limegreen" => "32CD32",  
 87. "linen" => "FAF0E6",  
 88. "magenta" => "FF00FF",  
 89. "maroon" => "800000",  
 90. "mediumaquamarine" => "66CDAA",  
 91. "mediumblue" => "0000CD",  
 92. "mediumorchid" => "BA55D3",  
 93. "mediumpurple" => "9370DB",  
 94. "mediumseagreen" => "3CB371",  
 95. "mediumslateblue" => "7B68EE",  
 96. "mediumspringgreen" => "00FA9A",  
 97. "mediumturquoise" => "48D1CC",  
 98. "mediumvioletred" => "C71585",  
 99. "midnightblue" => "191970",  
 100. "mintcream" => "F5FFFA",  
 101. "mistyrose" => "FFE4E1",  
 102. "moccasin" => "FFE4B5",  
 103. "navajowhite" => "FFDEAD",  
 104. "navy" => "000080",  
 105. "oldlace" => "FDF5E6",  
 106. "olive" => "808000",  
 107. "olivedrab" => "6B8E23",  
 108. "orange" => "FFA500",  
 109. "orangered" => "FF4500",  
 110. "orchid" => "DA70D6",  
 111. "palegoldenrod" => "EEE8AA",  
 112. "palegreen" => "98FB98",  
 113. "paleturquoise" => "AFEEEE",  
 114. "palevioletred" => "DB7093",  
 115. "papayawhip" => "FFEFD5",  
 116. "peachpuff" => "FFDAB9",  
 117. "peru" => "CD853F",  
 118. "pink" => "FFC0CB",  
 119. "plum" => "DDA0DD",  
 120. "powderblue" => "B0E0E6",  
 121. "purple" => "800080",  
 122. "red" => "FF0000",  
 123. "rosybrown" => "BC8F8F",  
 124. "royalblue" => "4169E1",  
 125. "saddlebrown" => "8B4513",  
 126. "salmon" => "FA8072",  
 127. "sandybrown" => "F4A460",  
 128. "seagreen" => "2E8B57",  
 129. "seashell" => "FFF5EE",  
 130. "sienna" => "A0522D",  
 131. "silver" => "C0C0C0",  
 132. "skyblue" => "87CEEB",  
 133. "slateblue" => "6A5ACD",  
 134. "slategray" => "708090",  
 135. "slategrey" => "708090",  
 136. "snow" => "FFFAFA",  
 137. "springgreen" => "00FF7F",  
 138. "steelblue" => "4682B4",  
 139. "tan" => "D2B48C",  
 140. "teal" => "008080",  
 141. "thistle" => "D8BFD8",  
 142. "tomato" => "FF6347",  
 143. "turquoise" => "40E0D0",  
 144. "violet" => "EE82EE",  
 145. "wheat" => "F5DEB3",  
 146. "white" => "FFFFFF",  
 147. "whitesmoke" => "F5F5F5",  
 148. "yellow" => "FFFF00",  
 149. "yellowgreen" => "9ACD32",  
 150. ); 
 151.  
 152. static function parse($color) { 
 153. if ( is_array($color) ) { 
 154. // Assume the array has the right format... 
 155. // FIXME: should/could verify this. 
 156. return $color; 
 157.  
 158. static $cache = array(); 
 159.  
 160. $color = strtolower($color); 
 161.  
 162. if ( isset($cache[$color]) ) { 
 163. return $cache[$color]; 
 164.  
 165. if ( in_array($color, array("transparent", "inherit")) ) { 
 166. return $cache[$color] = $color; 
 167.  
 168. if ( isset(self::$cssColorNames[$color]) ) { 
 169. return $cache[$color] = self::getArray(self::$cssColorNames[$color]); 
 170.  
 171. $length = mb_strlen($color); 
 172.  
 173. // #rgb format 
 174. if ( $length == 4 && $color[0] === "#" ) { 
 175. return $cache[$color] = self::getArray($color[1].$color[1].$color[2].$color[2].$color[3].$color[3]); 
 176.  
 177. // #rrggbb format 
 178. else if ( $length == 7 && $color[0] === "#" ) { 
 179. return $cache[$color] = self::getArray(mb_substr($color, 1, 6)); 
 180.  
 181. // rgb( r, g, b ) / rgbaa( r, g, b, * ) format 
 182. else if ( mb_strpos($color, "rgb") !== false ) { 
 183. $i = mb_strpos($color, "("); 
 184. $j = mb_strpos($color, ")"); 
 185.  
 186. // Bad color value 
 187. if ( $i === false || $j === false ) { 
 188. return null; 
 189.  
 190. $triplet = explode(", ", mb_substr($color, $i+1, $j-$i-1)); 
 191.  
 192. // alpha transparency 
 193. // FIXME: not currently using transparency 
 194. $alpha = 1; 
 195. if ( count( $triplet ) == 4 ) { 
 196. $alpha = (float) ( trim( array_pop( $triplet ) ) ); 
 197. // bad value, set to fully opaque 
 198. if ( $alpha > 1 || $alpha < 0 ) { 
 199. $alpha = 1; 
 200.  
 201. if ( count($triplet) != 3 ) { 
 202. return null; 
 203.  
 204. foreach (array_keys($triplet) as $c) { 
 205. $triplet[$c] = trim($triplet[$c]); 
 206.  
 207. if ( $triplet[$c][mb_strlen($triplet[$c]) - 1] === "%" ) { 
 208. $triplet[$c] = round($triplet[$c] * 2.55); 
 209.  
 210. return $cache[$color] = self::getArray(vsprintf("%02X%02X%02X", $triplet)); 
 211.  
 212.  
 213. // cmyk( c, m, y, k ) format 
 214. // http://www.w3.org/TR/css3-gcpm/#cmyk-colors 
 215. else if ( mb_strpos($color, "cmyk") !== false ) { 
 216. $i = mb_strpos($color, "("); 
 217. $j = mb_strpos($color, ")"); 
 218.  
 219. // Bad color value 
 220. if ( $i === false || $j === false ) { 
 221. return null; 
 222.  
 223. $values = explode(", ", mb_substr($color, $i+1, $j-$i-1)); 
 224.  
 225. if ( count($values) != 4 ) { 
 226. return null; 
 227.  
 228. foreach ($values as &$c) { 
 229. $c = floatval(trim($c)); 
 230. if ($c > 1.0) $c = 1.0; 
 231. if ($c < 0.0) $c = 0.0; 
 232.  
 233. return $cache[$color] = self::getArray($values); 
 234.  
 235. return null; 
 236.  
 237. static function getArray($color) { 
 238. $c = array(null, null, null, null, "hex" => null); 
 239.  
 240. if (is_array($color)) { 
 241. $c = $color; 
 242. $c["c"] = $c[0]; 
 243. $c["m"] = $c[1]; 
 244. $c["y"] = $c[2]; 
 245. $c["k"] = $c[3]; 
 246. $c["hex"] = "cmyk($c[0], $c[1], $c[2], $c[3])"; 
 247. else { 
 248. $c[0] = hexdec(mb_substr($color, 0, 2)) / 0xff; 
 249. $c[1] = hexdec(mb_substr($color, 2, 2)) / 0xff; 
 250. $c[2] = hexdec(mb_substr($color, 4, 2)) / 0xff; 
 251. $c["r"] = $c[0]; 
 252. $c["g"] = $c[1]; 
 253. $c["b"] = $c[2]; 
 254. $c["hex"] = "#$color"; 
 255.  
 256. return $c;