/includes/classes/Pay/Helper/Transaction.php

 1. <?php 
 2.  
 3. class Pay_Helper_Transaction { 
 4.  
 5. public static function newTransaction($transactionId, $opionId, $amount, $orderId, $startData, $optionSubId = null) { 
 6. global $wpdb; 
 7.  
 8. $table_name_transactions = $wpdb->prefix . "pay_transactions"; 
 9.  
 10. $wpdb->insert( 
 11. $table_name_transactions, array( 
 12. 'transaction_id' => $transactionId,  
 13. 'option_id' => $opionId,  
 14. 'option_sub_id' => $optionSubId,  
 15. 'amount' => $amount,  
 16. 'order_id' => $orderId,  
 17. 'status' => Pay_Gateways::STATUS_PENDING,  
 18. 'start_data' => $startData,  
 19. ), array( 
 20. '%s', '%d', '%d', '%d', '%d', '%s', '%s' 
 21. ); 
 22. $insertId = $wpdb->insert_id; 
 23. return $insertId; 
 24.  
 25. public static function getPaidTransactionIdForOrderId($orderId) { 
 26. global $wpdb; 
 27. $table_name_transactions = $wpdb->prefix . "pay_transactions"; 
 28. $result = $wpdb->get_results( 
 29. $wpdb->prepare("SELECT transaction_id FROM $table_name_transactions WHERE order_id = %s AND status = 'SUCCESS'", $orderId), ARRAY_A 
 30. ); 
 31. if(!empty($result)) { 
 32. return $result[0]['transaction_id']; 
 33. } else { 
 34. return false; 
 35.  
 36. private static function updateStatus($transactionId, $status) { 
 37. global $wpdb; 
 38. $table_name_transactions = $wpdb->prefix . "pay_transactions"; 
 39. $wpdb->query( 
 40. $wpdb->prepare(" 
 41. UPDATE $table_name_transactions SET status = %s WHERE transaction_id = %s 
 42. ", $status, $transactionId) 
 43. ); 
 44.  
 45. private static function getTransaction($transactionId) { 
 46. global $wpdb; 
 47.  
 48. $table_name_transactions = $wpdb->prefix . "pay_transactions"; 
 49. $result = $wpdb->get_results( 
 50. $wpdb->prepare("SELECT * FROM $table_name_transactions WHERE transaction_id = %s", $transactionId), ARRAY_A 
 51. ); 
 52.  
 53. return $result[0]; 
 54.  
 55. public static function processTransaction($transactionId, $status = null) { 
 56. global $woocommerce; 
 57.  
 58. // we gaan eerst kijken naar de status 
 59. $transaction = self::getTransaction($transactionId); 
 60.  
 61. if (empty($transaction)) { 
 62. throw new Pay_Exception(__('Transaction not found', '')); 
 63.  
 64. //order ophalen 
 65. $order = new WC_Order($transaction['order_id']); 
 66. if ($status == $transaction['status']) { 
 67. if($status == Pay_Gateways::STATUS_CANCELED) { 
 68. return add_query_arg('paynl_status', Pay_Gateways::STATUS_CANCELED, $woocommerce->cart->get_checkout_url()); 
 69. //update hoeft niet te worden doorgevoerd 
 70. return self::getOrderReturnUrl($order); 
 71.  
 72.  
 73. // huidige status ophalen bij pay 
 74. Pay_Gateway_Abstract::loginSDK(); 
 75. $transaction = \Paynl\Transaction::get($transactionId); 
 76.  
 77.  
 78. $paidCurrencyAmount = $transaction->getPaidCurrencyAmount(); 
 79.  
 80. $data = $transaction->getData(); 
 81. $apiStatus = Pay_Gateways::getStatusFromStatusId($data['paymentDetails']['state']); 
 82.  
 83. self::updateStatus($transactionId, $apiStatus); 
 84.  
 85. if($order->status == 'complete' || $order->status == 'processing') { 
 86. throw new Pay_Exception('Order is already completed'); 
 87.  
 88. // aan de hand van apistatus gaan we hem updaten 
 89. switch ($apiStatus) { 
 90. case Pay_Gateways::STATUS_SUCCESS: 
 91. $woocommerce->cart->empty_cart(); 
 92.  
 93. //checken of het bedrag klopt 
 94. if($order->get_total() != $paidCurrencyAmount) { 
 95. $order->update_status('on-hold', sprintf(__("Validation error: Paid amount does not match order amount. \npaidAmount: %s, \norderAmount: %s\n", PAYNL_WOOCOMMERCE_TEXTDOMAIN), $paidCurrencyAmount, $order->get_total())); 
 96. } else { 
 97. $order->payment_complete($transactionId); 
 98.  
 99. update_post_meta($order->get_id(), 'CustomerName', esc_attr($transaction->getAccountHolderName())); 
 100. update_post_meta($order->get_id(), 'CustomerKey', esc_attr($transaction->getAccountNumber())); 
 101.  
 102. $order->add_order_note(sprintf(__('Pay.nl: Payment complete. customerkey: %s', PAYNL_WOOCOMMERCE_TEXTDOMAIN), $transaction->getAccountNumber())); 
 103.  
 104. $url = self::getOrderReturnUrl($order); 
 105. break; 
 106. case Pay_Gateways::STATUS_CANCELED: 
 107. $order->add_order_note(__('Pay.nl: Payment canceled', PAYNL_WOOCOMMERCE_TEXTDOMAIN)); 
 108.  
 109. $url = $woocommerce->cart->get_checkout_url(); 
 110.  
 111. $url = add_query_arg('paynl_status', Pay_Gateways::STATUS_CANCELED, $url); 
 112.  
 113. break; 
 114. default: 
 115. // Pending doen we niks mee 
 116. $url = self::getOrderReturnUrl($order); 
 117. break; 
 118.  
 119. return $url; 
 120.  
 121.  
 122. public static function getOrderReturnUrl(WC_Order $order) { 
 123. // return url returnen 
 124. $return_url = $order->get_checkout_order_received_url(); 
 125. if (is_ssl() || get_option('woocommerce_force_ssl_checkout') == 'yes') { 
 126. $return_url = str_replace('http:', 'https:', $return_url); 
 127.  
 128. return apply_filters('woocommerce_get_return_url', $return_url); 
.