SettingsTpay

Created by PhpStorm.

Defined (1)

The class is defined in the following location(s).

/includes/settingsTpay.php  
 1. class SettingsTpay 
 2. const VISIBILITY_VISIBLE = 'visibility: visible'; 
 3.  
 4. const VISIBILITY_HIDDEN = 'visibility: hidden'; 
 5.  
 6. const TITLE = 'title'; 
 7.  
 8. const TYPE = 'type'; 
 9.  
 10. const DEFAULT_SETTING = 'default'; 
 11.  
 12. const DESCRIPTION = 'description'; 
 13.  
 14. const WOOCOMMERCE = 'woocommerce'; 
 15.  
 16. const SELECT = 'select'; 
 17.  
 18. const OPTIONS = 'options'; 
 19.  
 20. const DESC_TIP = 'desc_tip'; 
 21.  
 22. public function getSettings($charge, $list, $tiles) 
 23. $ukryjD = static::VISIBILITY_VISIBLE; 
 24. $ukryjK = static::VISIBILITY_VISIBLE; 
 25. $ukryjS = static::VISIBILITY_VISIBLE; 
 26.  
 27. if ($charge == '0') { 
 28. $ukryjD = static::VISIBILITY_HIDDEN; 
 29. if ($list == '1') { 
 30. $ukryjK = static::VISIBILITY_HIDDEN; 
 31. if ($tiles == '1') { 
 32. $ukryjS = static::VISIBILITY_HIDDEN; 
 33.  
 34. return array( 
 35. 'enabled' => array( 
 36. static::TITLE => __('W**cz/Wy**cz', static::WOOCOMMERCE),  
 37. static::TYPE => 'checkbox',  
 38. 'label' => __('W**cz metod* p*atno*ci przez tpay.com.', static::WOOCOMMERCE),  
 39. static::DEFAULT_SETTING => 'yes',  
 40. static::DESCRIPTION => sprintf(__(' <a href="%s" TARGET="_blank">Zarejestruj konto w systemie 
 41. tpay.com</a>.', static::WOOCOMMERCE), 'https://secure.tpay.com/panel/rejestracja.html'),  
 42. ),  
 43.  
 44. static::TITLE => array( 
 45. static::TITLE => __('Nazwa', static::WOOCOMMERCE),  
 46. static::TYPE => 'text',  
 47. static::DEFAULT_SETTING => __('tpay.com', static::WOOCOMMERCE),  
 48. static::DESC_TIP => true,  
 49. ),  
 50. static::DESCRIPTION => array( 
 51. static::TITLE => __('Opis', static::WOOCOMMERCE),  
 52. static::TYPE => 'textarea',  
 53. static::DESCRIPTION => __('Ustawia opis bramki, ktry widzi u*ytkownik przy tworzeniu zamwienia.' 
 54. , static::WOOCOMMERCE),  
 55. static::DEFAULT_SETTING => __('System p*atno*ci tpay.com to bezpieczny i szybki sposb p*atno*ci,  
 56. ktry zosta* wybrany przez Odbiorc* p*atno*ci w celu przyj*cia od Ciebie zap*aty.' 
 57. , static::WOOCOMMERCE) 
 58. ),  
 59. 'opis' => array( 
 60. static::TITLE => __('Tytu* transakcji', static::WOOCOMMERCE),  
 61. static::TYPE => 'text',  
 62. static::DESCRIPTION => __('Ustawia opis transakcji, do ktrego zostanie autoamtycznie 
 63. dodane "Zamwienie nr (ID)".' 
 64. , static::WOOCOMMERCE),  
 65. static::DEFAULT_SETTING => __('' 
 66. , static::WOOCOMMERCE) 
 67. ),  
 68. 'seller_id' => array( 
 69. static::TITLE => __('ID sprzedawcy', static::WOOCOMMERCE),  
 70. static::TYPE => 'text',  
 71. static::DESCRIPTION => __('Twoje ID sprzedawcy w systemie tpay.com. 
 72. Liczba co najmniej czterocyfrowa (mo*e by* pi*ciocyfowa), np. 12345', static::WOOCOMMERCE),  
 73. static::DEFAULT_SETTING => __('0', static::WOOCOMMERCE),  
 74. static::DESC_TIP => true,  
 75. ),  
 76. 'security_code' => array( 
 77. static::TITLE => __('Kod bezpiecze*stwa', static::WOOCOMMERCE),  
 78. static::TYPE => 'text',  
 79. static::DESCRIPTION => __('Kod bezpiecze*stwa Twojego konta na tpay.com.', static::WOOCOMMERCE),  
 80. static::DEFAULT_SETTING => __('0', static::WOOCOMMERCE),  
 81. static::DESC_TIP => true,  
 82. ),  
 83. 'blik_on' => array( 
 84. static::TITLE => __('W**cz p*atno*ci blikiem na stronie sklepu <br/> (transakcje od 1z*) 
 85. <br/> <a href="https://secure.transferuj.pl/integration/instruction/64">Instrukcja</a>', static::WOOCOMMERCE),  
 86. static::TYPE => static::SELECT,  
 87. static::DEFAULT_SETTING => '0',  
 88. static::OPTIONS => array( 
 89. '0' => __('NIE', static::WOOCOMMERCE),  
 90. '1' => __('TAK', static::WOOCOMMERCE),  
 91. ),  
 92. ),  
 93. 'api_key' => array( 
 94. static::TITLE => __('Klucz API', static::WOOCOMMERCE),  
 95. static::TYPE => 'text',  
 96. static::DESCRIPTION => __('Klucz API wygenerowany w panelu odbiorcy p*atno*ci tpay.com.' 
 97. , static::WOOCOMMERCE),  
 98. static::DEFAULT_SETTING => __('0', static::WOOCOMMERCE),  
 99. static::DESC_TIP => true,  
 100. ),  
 101. 'api_pass' => array( 
 102. static::TITLE => __('Has*o API', static::WOOCOMMERCE),  
 103. static::TYPE => 'text',  
 104. static::DESCRIPTION => __('Has*o do klucza API', static::WOOCOMMERCE),  
 105. static::DEFAULT_SETTING => __('0', static::WOOCOMMERCE),  
 106. static::DESC_TIP => true,  
 107. ),  
 108. 'status' => array( 
 109. static::TITLE => __('Status zamwienia po op*aceniu w tpay.com', static::WOOCOMMERCE),  
 110. static::TYPE => static::SELECT,  
 111. static::DEFAULT_SETTING => '0',  
 112. static::OPTIONS => array( 
 113. '0' => __('W trakcie realizacji', static::WOOCOMMERCE),  
 114. '1' => __('Zrealizowane', static::WOOCOMMERCE),  
 115. ),  
 116. ),  
 117. 'doplata' => array( 
 118. static::TITLE => __('Dop*ata doliczana za korzystanie z Transferuj', static::WOOCOMMERCE),  
 119. static::TYPE => static::SELECT,  
 120. static::DEFAULT_SETTING => '0',  
 121. static::OPTIONS => array( 
 122. '0' => __('NIE', static::WOOCOMMERCE),  
 123. '1' => __('PLN', static::WOOCOMMERCE),  
 124. '2' => __('%', static::WOOCOMMERCE),  
 125. ),  
 126. ),  
 127. 'kwota_doplaty' => array( 
 128. static::TITLE => __('Kwota dop*aty', static::WOOCOMMERCE),  
 129. static::TYPE => "text",  
 130. 'css' => $ukryjD,  
 131. static::DESCRIPTION => __('Kwota jaka zostanie doliczona do zamwienia. 
 132. Jako separator liczb nale*y wykorzysta* kropk*', static::WOOCOMMERCE),  
 133. static::DEFAULT_SETTING => __('0', static::WOOCOMMERCE),  
 134. static::DESC_TIP => true,  
 135. ),  
 136. 'bank_list' => array( 
 137. static::TITLE => __('W**cz wybr banku na stronie sklepu', static::WOOCOMMERCE),  
 138. static::TYPE => static::SELECT,  
 139. static::DEFAULT_SETTING => '0',  
 140. static::OPTIONS => array( 
 141. '0' => __('TAK', static::WOOCOMMERCE),  
 142. '1' => __('NIE', static::WOOCOMMERCE),  
 143. ),  
 144. ),  
 145. 'bank_view' => array( 
 146. static::TITLE => __('Widok listy kana*w', static::WOOCOMMERCE),  
 147. static::TYPE => static::SELECT,  
 148. static::DEFAULT_SETTING => '0',  
 149. 'css' => $ukryjK,  
 150. static::OPTIONS => array( 
 151. '0' => __('Kafelki', static::WOOCOMMERCE),  
 152. '1' => __('Lista', static::WOOCOMMERCE),  
 153. ),  
 154. ),  
 155. 'documentation' => array( 
 156. static::TITLE => __('Dokumentacja techniczna', static::WOOCOMMERCE),  
 157. static::TYPE => static::TITLE,  
 158. static::DESCRIPTION => sprintf(__(' <a href="%s" TARGET="_blank"> 
 159. Link do dokumentacji Technicznej systemu tpay.com</a>.', static::WOOCOMMERCE), 'https://tpay.com/dokumentacje.html'),  
 160. ),  
 161. );