woocommerce_ebill_init

The WordPress Core woocommerce ebill init function.

Description

woocommerce_ebill_init(); 

Usage

 1. if ( !function_exists( 'woocommerce_ebill_init' ) ) { 
 2. require_once '/sisowebill.php'; 
 3.  
 4.  
 5. // NOTICE! Understand what this does before running. 
 6. $result = woocommerce_ebill_init(); 
 7.  

Defined (1)

The function is defined in the following location(s).

/sisowebill.php  
 1. function woocommerce_ebill_init()  
 2. {  
 3. if ( ! class_exists( 'WC_Payment_Gateway' ) ) { return; } 
 4.  
 5. require_once(WP_PLUGIN_DIR . "/" . plugin_basename( dirname(__FILE__)) . '/sisow/sisow.cls5.php'); 
 6. require_once(WP_PLUGIN_DIR . "/" . plugin_basename( dirname(__FILE__)) . '/sisow/base.php'); 
 7.  
 8. class WC_Sisow_ebill extends SisowBase 
 9. function __construct()  
 10. $this->paymentcode = 'ebill'; 
 11. $this->paymentname = 'Sisow ebill'; 
 12. $this->redirect = false; 
 13. parent::__construct(); 
 14.  
 15. public function payment_fields()  
 16. global $woocommerce; 
 17. $paymentfee_total = $this->getFee(); 
 18.  
 19. $text = '<b>'.__('Betalen met', 'sisow') . ' ' . $this->title . '</b>'; 
 20. if($this->merchantId == '' || $this->merchantKey == '') 
 21. $text .= '</br><b>Let op MerchantID/MerchantKey niet ingevuld, controleer de instellingen!</b>'; 
 22.  
 23. if($this->testmode == 'yes') 
 24. $text .= '</br><b>Let op Testmodus ingeschakeld!</b>'; 
 25.  
 26. $text .= '</br>U heeft ervoor gekozen om uw bestelling per digitale acceptgiro over te maken. 
 27. De verwerking hiervan is uitbesteed aan Sisow B.V.<br/> 
 28. U ontvangt een e-mail met daarin informatie hoe u uw betaling kunt voltooien.'; 
 29.  
 30. if ($paymentfee_total > 0) { 
 31. $text .= '</br><b>' . $this->paymentfeelabel . woocommerce_price($paymentfee_total) . '</b></br>'; 
 32.  
 33. echo wpautop( wptexturize($text)); 
 34.  
 35. add_filter('woocommerce_payment_gateways', 'add_sisow_ebill_gateway' ); 
 36.  
 37. function add_sisow_ebill_gateway($methods) 
 38. $temp = 'WC_Sisow_ebill'; 
 39. $methods[] = $temp; 
 40. return $methods;